ANBI-status

Algemeen

Onze vereniging is onder de naam VERENIGING VOOR NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS ingeschreven in het ANBI-register. Het RSIN nummer is 75.13.367.

Contactgegevens

Secretaris: drs. Christiaan Ravensbergen, Haarlemmer Houttuinen 65a, 1013 GM Amsterdam (020-4234482) Email: kerkgeschiedenis@gmail.com

Penningmeester: dr. W.G. Visser, Nicolaas Beetsstraat 3, 3245 RD Sommelsdijk (06-57339337) Email: w.g.visser@inter.nl.net

Website: www.vnkonline.nl

Bestuurssamenstelling: zie http://www.vnkonline.nl/bestuur.html

Doelstelling en hoofdlijnen beleid

  1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van de kerkgeschiedenis, in het bijzonder van Nederland
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven of helpen uitgeven van geschriften en het samenwerken met hen die in ander verband hetzelfde doel nastreven.

De vereniging organiseert in principe de volgende bijeenkomsten:

De vergadering wordt doorgaans gehouden in een plaats die een relatie heeft met de thematiek die tijdens de betreffende vergadering centraal staat.

Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden voor de vereniging geen beloning. Kosten die zij maken voor de vereniging worden wel vergoed.

Verslaglegging

Voor het jaarverslag zie: http://www.vnkonline.nl/jaarverslag.html

Voor het financieel verslag zie: http://www.vnkonline.nl/2022-balans_en_vw-rekening_jaarvergadering.pdf