Agenda

Concept-statuten van de VNK

Het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis heeft op 11 maart 2023 voorgesteld om de statuten van de vereniging te wijzigen.
Hier vindt u de gewijzigde statuten zoals deze aan de leden zijn voorgelegd: Lees verder

Activiteiten

Foto-impressie van de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis, Den Haag, 7 oktober 2023.

Het thema van de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis was “Katholieke kerkopbouw in een protestantse Republiek:
de verkiezing en wijding van Cornelis Steenhoven.” Dr. Dick Schoon, dr. Joep van Gennip en dr. Els Agten hielden op deze bijeenkomst in de Oud-katholieke kerk van Den Haag een lezing.
De twee rondleidingen werden verzorgd door dr. Richard de Beer en drs. Wietse van de Velde.
De aanwezigen hebben op de bijeenkomst aangegeven dat zij geen bezwaar hadden tegen het maken en gebruiken van de foto's.

Hieronder vindt u een impressie van deze bijeenkomst op 7 oktober 2023: