Agenda

Geen mededelingen

Activiteiten

De VNK in en op Urk. Verslag van de Voorjaarsbijeenkomst

In het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland in Urk kwamen ruim 30 leden en bezoekers bijeen voor de Voorjaarsbijeenkomst. In het Trefpunt wordt een werkelijk indrukwekkende verzameling boeken, archiefdozen en spullen over geneeskunde en ziekenzorg bewaard.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd Mirjam van Veen herbenoemd als lid van het bestuur. De vergadering stemde ook in met de benoeming van een nieuw bestuurslid: dr. Peter Gorter.

Na jaren van inzet en betrokkenheid als secretaris van het bestuur namen we afscheid van Christiaan Ravensbergen. We zijn hem zeer dankbaar voor al het werk en voor de zeer prettige samenwerking. Christiaan was een fijne collega-bestuurder en een nauwgezet secretaris – ‘wij zijn een vereniging van kerkgeschiedenis, jij was als het handboek van ónze geschiedenis’, sprak ik hem toe refererend aan zijn grote parate kennis van het reilen en zeilen van de vereniging.

 

Een tweede feestelijk moment tijdens de bijeenkomst was de uitreiking van de VNK Scriptieprijs (zie elders)

Na de algemene ledenvergadering twee interessante inleidingen. Allereerst van de gastheer van het Trefpunt, prof. dr. Mart van Lieburg. Zijn lezing had als titel: Achter de coulissen van de Protestantse charitas (1844-1884). Het was een interessante lezing over de groeiende organisatie van de protestantse charitas in de tweede helft 19e eeuw. Als kijkje áchter de coulissen werden de verschillende hoofdrolspelers en hun sociale en familiaire netwerken in kaart gebracht. Dat gaf een scherp beeld op idealen, ruzies en religieuze inspiraties achter de verschillende initiatieven.

De tweede spreker was ds. Frans Willem Verbaas met de inleiding Achter de muren van een kluis: Suster Bertken van Utrecht. In zijn lezing schetste Verbaas de religieuze en spirituele context van leven en werken van Suster Bertken, mede aan de hand van de relevante historische studies. De historische context (van zowel veruiterlijking van het religieus leven als van verinnerlijking, zoals in de Moderne Devotie) was voor hem de inspiratiebron voor zijn roman waarin hij, zoals het hoort, niet alleen de geschiedenis maar ook zijn invoelen en fantasie laat spreken.
Suster Bertken was niet de enige stadskluizenares. Zij genoot vanwege haar leven als kluizenaar hoog aanzien en was voor velen een pastoraal gesprekspartner en voorbidster. In een opmerking ter zijde wordt duidelijk dat door haar voedingspatroon, Suster Bertken, de voor de hand liggende patroonheilige van veganisten is – mits zij heilig verklaard wordt natuurlijk.

In de middag was er de gelegenheid om onder begeleiding van twee gidsen Het wonder van Urk te wandelen, langs ‘helliges’ (scheepswerven), door ‘ginkies’ (stegen) en, voor deze gelegenheid, langs kerken op Urk.

(Foto’s Tanja Kootte, Christiaan Ravensbergen, Arnold Smeets)

Afbeelding met kleding, boek, bibliotheek, plank

Automatisch gegenereerde beschrijving      Afbeelding met overdekt, meubels, bureau, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met overdekt, meubels, bureau, computer

Automatisch gegenereerde beschrijving       Afbeelding met tekst, kleding, meubels, stoel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met buitenshuis, hemel, kleding, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving